sobota, 27 czerwca 2015

O nas

Nasz Zespół CARITAS powstał w listopadzie 2014 r.


PZC został włączony w dniu 3 grudnia 2014 r. do rejestru współpracy z CARITAS Archidiecezji Poznańskiej pod numerem 319. Działamy w oparciu o Statut, który jest do wglądu w siedzibie PZC.

Przewodniczącym Zespołu został nasz proboszcz 
- ks. Andrzej Herkt, 
Zastępcą - P. P. Olejnik, 
Skarbnikiem i Sekretarzem - P. V. Skorupska.

Spotkania PZC odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 19:15 do 20:00, w Cafe Pio.